Gardentasun-ataria

Pribatasunari buruzko informazioa

Datuen Babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 Araudi Orokorrarekin bat, Pribatutasun Politika honen helburua da EJIEk bere zerbitzuen erabiltzaileen datu pertsonalak bildu, tratatu eta babesteko daukan moduaren berri ematea.

Tratamenduaren arduraduna

 • EJIE SA
 • IFK/IFZ: A01022664
 • Helbide soziala: MEDITERRANEOAREN HIRIBIDEA 14, 01010 Vitoria-Gasteiz
 • Telefonoa: 945 01 73 00
 • Datuen babeserako Ordezkariaren harremanetarako datuak: dpo@ejie.eus
 • Zuzenbide oinarriak: lopd-ejie@ejie.eus
 • Segurtasun-gorabeheren komunikazioa: seguridadcorporativa@ejie.eus

Datuak babesteko ordezkaria

Datuak Babesteko ordezkaria arduratuko da EJIEn informazio pertsonala kudeatzean pertsonekiko errespetua zaintzeaz eta datuak babesteko araudia betetzeaz. Pertsona horrekin harremanetan jartzeko, dpo@ejie.eus helbide elektronikoa erabil dezakezu.

Jasotako datu pertsonalak datu horiek dauzkaten pertsonek eskainitako informaziotik datoz zuzenean.

EJIEren zerbitzuen erabiltzaileek bermatu egiten dute, edozein kasutan, emandako datuen zehaztasuna eta benetakotasuna, eta horien erantzukizuna eta datuak eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute.

Bezero eta hornitzaileen kudeaketa administratiboa

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

EJIEko bezero eta hornitzaileetako pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, gomendioak eta fakturazioa kudeatzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko eta eginkizun bat betetzeko, EJIEk betetzen duena edo beharrezkoa dena EJIEri esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak beste administrazio batzuei –hala dagokionean– eta foru-aldundiari komunikatuko zaizkie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Kontabilitate-dokumentuak: 6 urte, dagokion ekonomia-ekitaldia amaitzen denetik.

Kontabilitate-erregistroak: 15 urte. Epeak urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuaren arabera (2/2017 Legegintzako Dekretua, EAEko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen legearen testu bategina onartzekoa) eta hura garatzen duen 464/1995 Dekretuaren arabera eta 464/1995 Dekretuaren 3. artikuluaren arabera.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Merkataritza-jarduketa bezeroekin eta bezero potentzialekin

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Harremanetan aritzeko kanalaren bidez interesdunek bidalitako eskaerei erantzutea; bezero berriak sortzea, eta enpresaren jardueren inguruko informazioa bidaltzea.

Legitimazioa

Tratamendua egin behar da EJIEk eginkizun bat betetzeko, edota EJIEri esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Enpresa hornitzaileak kontratatzeko prozesua

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Kudeatzea zer informazio dagoen hornitzaile izateko hautagai diren enpresetako langileei buruz, kontratazioari buruzko barne-jarraibideen arabera. Aurreko prozesuari lotutako komunikazioak, jakinarazpenak eta gorabeherak, bai eta merkatuko aurretiazko kontsultei buruzkoak ere.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da eginkizun bat betetzeko, interes publikorako lortu nahi dena, edo arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzari komunikatuko zaizkio; baita beste administrazio publiko batzuei ere, kontratazio-prozesuetan laguntzen dutenean.

Lizitatzaileentzat edo EJIErekin kontratuak sinatzen dituztenentzat: EAEko kontratazio-plataforma. Kontratu-erregistro publikoa.

Merkatuko aurretiazko kontsultetan jasotako solaskideekin harremanetan jartzeko datuei dagokienez, ez zaie jakinarazpenik egingo hartzaileei.

Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Enpresa hornitzaileetako langileak kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

EJIEri zerbitzua ematen dieten enpresa hornitzaileetako langileen inguruko informazio pertsonala kudeatzea.

Enpresa hornitzaileetako langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, sistema-erabiltzaile horietako altak eta bajak izapidetzeko, kontrolatzeko nola sartzen diren pertsonak instalazioetara eta informazio-sistemetako logikara.

Enpresa hornitzaileetako langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, lan-arriskuen prebentzio-arloko enpresa-jarduerak koordinatzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da enpresa hornitzailearen eta EJIEren arteko kontratua gauzatzeko eta legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean oinarrituta, datuak 5 urtean kontserbatuko dira. Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko beharrezkoa den denbora guztian; bai eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian ere.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Kanpoko hautaketa-prozesuak

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Hautagaiei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, langileak hautatzeko eta lanpostuak hornitzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzako dagokion sailari komunikatuko zaizkio. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Behin hautaketa-prozesua amaituta, hautagaia kontratatzen ez bada, datuak ezabatu egingo dira. Indarrean diren edo etorkizunean egiten diren hautaketa-prozesuetan interes legitimorik badago, informazioa gehienez ere urtebete kontserbatuko da.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Administrazioa

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Erakundearen ekonomia- eta finantza-jarduerak izapidetzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea. Kontabilitatea kudeatzea, eta aurrekontua kontrolatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko eta EJIEri aplikagarriak zaizkion legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak Gizarte Segurantzako eta Tributu Administrazioko organoei, finantza-erakundeei, Itzarriri komunikatuko zaizkie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Barne-hautaketako prozesuak

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Erakundean langile propioei lanpostu hutsak betetzeko egiten zaien barne-deialdiari buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Giza baliabideak kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Informazio pertsonala kudeatzea lan-harremanak kudeatzeko, nominak, gizarte-aseguruak egiteko, datu aldagarriak sortzeko; ordutegiak (lanaldi-erregistroa), lanaldiak eta egin beharreko lanak planifikatu eta kontrolatzeko; langileak trebatzea; hizkuntza-eskakizunak; instrukzio- eta gaikuntza-prozesuak: Bateraezintasunak kontrolatzea. Baimenak eta lizentziak. Eraikinetarako sarbideak kontrolatzea eta segurtatzea. Zehapen-espedienteak. Barne estatistikak kudeatzea. Langileen ordezkariekiko harremanak. Telefono-komunikazio finko eta mugikorrak, eskuko telefonoen erabilera profesionala eta kontsumoa kudeatzea. Lanbide-jardunaren ondoriozko bidaiak kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak Gizarte Segurantzako eta Tributu Administrazioko organismoei, finantza-erakundeei, aseguru-etxeei komunikatuko zaizkie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Laguntzak eta mailegu sozialak kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Mailegu eta gizarte laguntzei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, enplegatuei emandakoa edo eskatutakoa enplegatuek eurek edo beren seme-alabek ikasteko, mediku zerbitzuetara jotzeko edota mendekotasuna edota desgaitasuna duten senideak zaintzeko.

Legitimazioa

Interesdunak adostasuna eman zuen datu pertsonalak tratatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak komunikatuko zaizkie dirulaguntzak edo laguntza sozialak emateko ahalak dituzten organismo publikoei eta finantza-erakundeei.

Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Hizkuntzak ikasteko laguntzak kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Langileek kanpoko hizkuntza-ikastaroak egin ditzatela finantzatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea.

Legitimazioa

Interesdunak adostasuna eman zuen datu pertsonalak tratatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak beste administrazio laguntzaile batzuei eta finantza-erakundeei komunikatuko zaizkie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Prestakuntza-plana kudeatzea

Prestakuntza eman edo jasotzen duten barne-langileen informazio-klausula:

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Borondatezko prestakuntzarako, euskara ikasteko eta hizkuntza-eskakizunak lortzeko planaren barruan ikasteko konpromisorako behar den informazio pertsonala kudeatzea.

Erakundeak langileei eskaintzen dizkien prestakuntza-planak kudeatzea.

Erregistratzea, kudeatzea eta kontrolatzea zer parte hartze dagoen EJIEk antolatzen dituen jardueretan, eta haien jarraipena egitea.

Prestakuntza-saioak grabatzea, barruan erabili eta zabaltzeko. Erabat debekatuta dagoenean grabazioak kanpoan zabaltzea, horren berri ematen diegu grabazioetara irispidea duten pertsonei.

Legitimazioa

EJIEren eta barne-langileen arteko lan-kontratua gauzatzeko behar den tratamendua.

Hartzaileak

Identifikazio-datu pertsonalak, hala badagokio, komunikatu egingo zaizkie prestakuntza-laguntzak kudeatzen dituzten erakundeei. FUNDAE, HOBETUZ. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Prestakuntza-saioetako grabazioak, gehienez ere, 3 urtean kontserbatuko dira.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra jartzeko.

 

Prestakuntza-plana kudeatzea

Kanpoko enpresako irakasleen informazio-klausula:

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Erregistratzea, kudeatzea eta kontrolatzea zer parte hartze dagoen EJIEk antolatzen dituen jardueretan, eta haien jarraipena egitea.

Prestakuntza-saioak grabatzea, barruan erabili eta zabaltzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEren eta prestakuntza-zerbitzuak hornitzen dituen enpresaren arteko kontratua gauzatzeko.

Hartzaileak

Identifikazio-datu pertsonalak, hala badagokio, komunikatu egingo zaizkie prestakuntza-laguntzak kudeatzen dituzten erakundeei. FUNDAE, HOBETUZ. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Prestakuntza-saioetako grabazioak, gehienez ere, 3 urtean kontserbatuko dira.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Jarduna ebaluatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Langileen jarduna ebaluatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea, barne-kudeaketako eta prestakuntza-planeko lanak egiteko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Hartzaileak

IDatu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak kontserbatu egingo dira harik eta lan-harremanak gauzatu eta garatu arte, eta zehazteko zer erantzukizun egon daitekeen helburu horretatik eta datuen tratamendutik.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Prebenitzea zer arrisku egon daitekeen lanean

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Honako arlo hauekin lotutako informazio pertsonala kudeatzea: lan-arriskuen prebentzioa eta lan-arloko bestelako protokolo batzuk, istripuen inguruko ikerketekin lotuak, baita beste batzuk ere, prebentzio-neurrien aktibazioarekin eta -ebaluazioarekin lotuak eta prebentzio-neurriak hartu eta arriskuak desegiterekin lotuak. Laneko segurtasun- eta osasun-arriskuen inguruko ebaluazio txostenak. Langileen lan-baldintzen aldizkako kontrolak erregistratzea. Langileen osasun-egoerari buruzko kontrolak erregistratzea (Osasunaren Zaintza). Erregistratzea zer informazio eta prestakuntza eman zaien langileei LAPen inguruan.

Lan-arriskuen prebentzio-plana burutzea: arriskuak ebaluatzea eta prebentzio-arloko jarduera planifikatzea, langileei informazioa eta prestakuntza ematea. Segurtasun- eta osasun-arloko neurriak hartzea. Prebentzioaren jarraipena egiteko etengabeko ekintza

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak komunikatu egingo zaizkio osasunaren zaintza-arloan lan-arriskuen prebentzioan laguntzen duen enpresari. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateak. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

5 urteko epean kontserbatuko da, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legean oinarrituta.

Osasunari buruzko datuak kontserbatzeko epea, erregelamenduz ezarritako baldintzetan.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Osasun aktiboa

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Langileen informazio pertsonala kudeatzea, osasuna hobetzeko eta lesioak eta gaixotasunak prebenitzeko programan parte hartzen duten langileei buruzkoa.

Legitimazioa

Interesdunak adostasuna eman zuen datu pertsonalak tratatzeko.

Hartzaileak

Tratamendu-jarduera horietan sortzen diren datuak enpresa laguntzaileari komunikatu ahal izango zaizkio, osasun aktiboko programak egiteko. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Eskatutako helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Gatazkak eta jazarpen-protokoloak ebazteko prozedura kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Informazio pertsonala kudeatzea ezohiko jazarpen-egoerak komunikatu eta ikertzeko edota erakundeko barne-araudia ez betetzeari buruzko kontsultei erantzuteko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEren interes publikoren aldeko eginkizun bat betetzeko. Datu-kategoria bereziak tratatzeko, Lan Zuzenbideko betebeharrak eta segurtasun eta babes sozialaren arlokoak bete beharko dira.

Hartzaileak

Hala dagokionean eta jarritako salaketa-motaren arabera, epaitegi eta auzitegiei, Segurtasun Indar eta Kidegoei edo eskumena duten beste administrazio publiko batzuei komunikatuko zaie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Salaketa izapidetzeko behar beste denboran baino ez dira kontserbatuko komunikazioa egin duen pertsonaren datuak, langileen datuak edo hirugarrenen datuak.

Nolanahi ere, datuak ezabatu egingo dira komunikazioa edo ikerketa izapidetzen amaitzen amaitu eta hiru hilabetera, bi kasu hauetan izan ezik: langile baten aurka diziplina-prozedura izapidetzen denean, edo erabakitzen denean datuak ez ezabatzea agerian utzi nahi delako nola funtzionatzen duen delitu-batzordearen prebentzio-ereduak. Bideratzen ez diren komunikazioak beti agertuko dira izenik gabe.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Erregistratzea eta kontrolatzea nor sartzen den biltegietara eta DBZra

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Barne-eremu babestu eta mugatuetara sartzen diren langileen kontrola, enpresa-ondasunen babesa bermatzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko, bai eta EJIEk bilatzen dituen interes legitimoak asetzeko ere.

Hartzaileak

Hala badagokio, NANaren fotokopia jakinaraziko zaio Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, sarbidea kontrolatzeko.

Dagokien kasuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, auzitegiei eta epaitegiei komunikatuko zaie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Hilabete, jasotzen den egunetik kontatzen hasita.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Erregistratzea eta kontrolatzea nor sartzen den eraikinean

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

(i) Bertako eta kanpoko langileen sarrera-kontrola, (ii) Bisiten sarrera-kontrola, (iii) Eraikinaren ebakuazioaren kudeaketa eta enpresa-ondasunen babesa bermatzeko barne-segurtasuna.

Legitimazioa

(i) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

(ii) eta (iii) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak bilatzen dituen interes legitimoak asetzeko.

Hartzaileak

Hala dagokionean, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, epaitegiei eta auzitegiei jakinaraziko zaie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez du esan nahi datu horiek nazioartean transferitu behar direnik.

Kontserbatzea

Hilabete, jasotzen den egunetik kontatzen hasita.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Bideozaintza kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Bideozaintza-sistemaren bidez lortutako informazio pertsonala kudeatzea, EJIEko pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEren interes publikoren aldeko eginkizun bat betetzeko.

Hartzaileak

Dagokien kasuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, auzitegiei eta epaitegiei komunikatuko zaie. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Lortutako irudiak hilabetean kontserbatuko dira, hartu zirenetik aurrera; salbu eta kontserbatu egin behar badira egiaztatzeko ea burutu den pertsonen, ondasunen edo instalazioen osotasunaren kontrako egintzarik.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Bisitarientzako wifia

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Informazio pertsonala kudeatzea, EJIE SA enpresako instalazioetara sartzen diren pertsonek aukera izan dezaten Internetera konektatzeko wifi-kanal seguru baten bidez.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu EJIE SAk bete beharreko legezko betebeharrak bete behar direnean eta horrek ez dakarrenean datu horien nazioarteko transferentziarik egin beharrik.

Kontserbatzea

Tratamendu honetan lantzen diren datu pertsonalak 6 hilabetean kontserbatuko dira, jasotzen diren datatik aurrera.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, eskatu ahal duzu datu pertsonaletara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko, edo aukera daukazu tratamenduari kontra egiteko.

 

Gardentasuna

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Gardentasun-arloan, herritarrekiko harremanen inguruko informazio pertsonala kudeatzea, informazio publikora irispidea izateari buruzko araudiak aplikatzeari dagokionez.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da Lanbideri aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Administrazio Kontseilua

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Informazio pertsonala kudeatzea hala gobernu-organoetako kideei buruzkoa nola haien jarduera, deialdi eta bilera-akten kudeaketari buruzkoa.

Legitimazioa

Tratamendua egin behar da EJIEk eginkizun bat betetzeko, edota EJIEri esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Aholkularitza juridikoa

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Lege-aholkularitzari eta defentsa juridikoaren egitekoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea. Prozedura judizial edota administratiboak kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEri aplikatu beharreko legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Aholkularitza-zerbitzuak ematen dituzten enpresei jakinaraziko zaizkie datu pertsonalak. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar berekin datu horien nazioarteko transferentziarik egitea.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Datu-babesaren arloko eskubideak egikaritzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

EJIEren ardurapean egiten diren tratamenduetan, datu-babesaren arloko eskubideak kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEri aplikatu beharreko legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak Datuak Babesteko Espainiako Agentziari komunikatu ahal izango zaizkio. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datu pertsonalak kontserbatu egingo dira harik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea bete arte.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Intzidentziak eta segurtasun-etenak kudeatzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Informazioaren segurtasun-intzidentziak eta -etenak kudeatzea, ebaluatzea eta jakinaraztea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEri aplikatu beharreko legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak komunikatu ahal izango zaizkie Datuak Babesteko Espainiako Agentziari, Zentro Kriptografiko Nazionaleko intzidenteei erantzuteko taldeei, Segurtasun Indar eta Kidegoei. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datu pertsonalak kontserbatu egingo dira harik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea bete arte.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Kontaktu-agenda

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Pertsona juridiko batean zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, edozein motatako harremanak izateko pertsona juridikoarekin, zeinetan zerbitzuak ematen baititu ukituak.

Legitimazioa

Tratamendua egin behar da EJIEk eginkizun bat betetzeko, edota EJIEri esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Zerbitzua ematen duen pertsona juridikoarekin harremanak izan bitartean, zeinetan zerbitzuak ematen baititu ukituak.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Baliabide digitalen errepositorio komuna, barnean zabaltzeko

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Multimedia-edukiak erabiltzea, barruan erabili eta zabaltzeko.

Irudiak eta bideoak soilik erabili ahal izango dira barruan erabil eta zabaltzeko; hau da, enplegatuen eta bisitarien izen-abizenak, aurpegiak (irudiak) eta/edo ahotsak eduki ditzaketen irudiak eta bideoak soil-soilik erabili ahal izango dira intranet korporatiborako, ekitaldietarako, barne-aurkezpenetarako eta antzeko ezaugarriak dituzten beste kontu batzuetarako.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEk lortu nahi dituen interes legitimoak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta EJIE SAk bete behar dituen legezko betebeharrak bete behar direnean eta horrek ez dakarrenean datu horien nazioarteko transferentziarik egin beharrik.

Kontserbatzea

Datuak gorde egingo dira harik interesdunak datuon tratamenduaren kontra agertu arte.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Baliabide digitalen errepositorio komuna, kanpoan zabaltzeko

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Multimedia-edukiak erabiltzea, kanpoan erabili eta zabaltzeko.

Enplegatuen eta bisitarien izen-abizenak, aurpegiak eta/edo ahotsak izan ditzaketen irudiak eta bideoak erabili ahal izango dira kanpoan erabili eta zabaltzeko; adibidez, EJIEko web-orrian, ekitaldi eta aurkezpenetan, sare sozial korporatiboetan edo antzeko ezaugarriak dituzte beste batzuetan.

Legitimazioa

Interesdunak adostasuna eman zuen datu pertsonalak tratatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak argitara emango dira EJIEko web-orrian, ekitaldietan eta sare sozialetan. Datu pertsonalak kudeatzeak ez dakar datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak mantenduko dira harik eta pertsonak ukatu arte tratamendu hori egiteko eman duen baimena.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Sinadura elektronikoa - Izenbox

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Dokumentu-kudeatzaile zentralizatua, erabiltzaileei aukera ematen diena digitalki sinatzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar beste denboran.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Komunikazioak bidaltzea

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Merkataritzakoak ez diren komunikazioak bidaltzea; esaterako, gabon eta jaiegunetako zorion-agurrak, besteak besteak, kontratu-lotura duten interesdun-taldeei.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da EJIEk lortu nahi dituen interes legitimoak.

Hartzaileak

Datu pertsonalak kudeatzeko, ez dago zertan laga datuok hirugarrenei, salbu eta beharrezkoa denean EJIE SAk bete beharreko betebeharrak betetzeko eta horrek ez dakarrenean datuon nazioarteko transferentziarik egiterik.

Kontserbatzea

Datuak gorde egingo dira harik interesdunak datuon tratamenduaren kontra agertu arte.

Eskubideak “Interesdunaren eskubideak” atalean azaltzen den moduan, aukera daukazu eskatzeko datu pertsonaletara sartzen uzteko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta mugatzeko; era berean, aukera daukazu tratamenduaren kontra jartzeko.

 

Proiektuen kudeaketa Fondos Next Generation

Arduraduna EJIE, S.A.
Helburua

Pleguak egiten parte hartzen duten interesdunei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (DACI) betetzen eta sinatzen baitute, Next Generation EU proiektuen kudeaketaren esparruan.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da erantzuleari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzeko.

Hartzaileak

Datu pertsonalak Europar Batasuneko organoei jakinarazi ahal izango zaizkie, Estatuko eta Europako funtsen auditoretza eta kontrola egiteko, hala dagokionean. Datu pertsonalen kudeaketak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentziarik egiten denik.

Kontserbatzea

Dokumentuak bost urtez gordeko dira, saldoa ordaintzen denetik edo, ordainketa hori egin ezean, eragiketa egiten denetik aurrera, edo hiru urtez, 2018/1046 EB Erregelamenduan ezarritakoaren arabera.

Eskubideak Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, tratamendua mugatzeko edo tratamenduari aurka egiteko eska dezake, "Interesdunaren eskubideak" atalean azaltzen den bezala.

 

EJIEk interesdunei erraztasunak eman nahi dizkie beren datu pertsonalen tratamenduaren inguruko eskubideok gauzatzeko:

 • Datu pertsonaletarako sarbidea.
 • Datuak zuzentzea edo deuseztatzea eskatzeko eskubidea.
 • Datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
 • Datuen tratamenduari uko egiteko eskubidea.
 • Datuak eramateko eskubidea.
 • Emandako baimena kentzeko eskubidea.

Edozein pertsonak dauka eskubidea jakiteko ea EJIEk berari buruzko datu pertsonalak tratatzen dituen. Beraz, interesdunek beren datu pertsonalak kontsultatzeko aukera izango lukete, baita zehatzak ez diren datuak zuzendu edo ezabatzea eskatzeko ere, datu horiek beharrezkoak ez direnean jaso ziren helburuetarako.

Kasu batzuetan, interesdunek beren datuen tratamenduak mugatzeko eska dezakete. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horiek defendatzeko soilik gordeko lirateke. Kasu batzuetan, eta egoera partikular bakoitzarekin erlazionatutako arrazoiengatik, interesdunek datuen tratamenduari aurka egin ahal diote.

Kasu horretan, EJIEk datuak tratatzeari utziko dio. Salbuespenak: legezko arrazoi garrantzitsuak egotea edota erreklamazio posibleak egin eta horiek defendatu beharra egotea.

Helburu zehatzen baterako baimena eman badu, interesdunak eskubidea dauka edozein unetan baimen hori atzera botatzeko, eta horrek ez dio kalterik egingo baimena kendu aurretik horretan oinarritutako tratamenduaren zilegizkotasunari.

Horretarako, EJIEra idatzi behar da, helbide honetara:

 • Hartzailea: Segurtasun-arduraduna
 • Mediterraneoko etorbidea 14.
 • 01010 Vitoria-Gasteiz.

Edo e-posta bat bidali lopd-ejie@ejie.eus helbidera.

Datu pertsonalen babesari dagokionez zure eskubideak nahi bezala gauzatu ez direla uste baduzu, erreklamazio bat aurkeztu dezakezu Datuen Babeserako Agentzian, webgunearen bidez: www.agpd.es.