Nor gara?

Segurtasun eta pribatutasun arloko politika orokorra

EJIEko Zuzendaritza Nagusiak nazioarteko ISO 27001 estandarrean oinarritutako Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema (ISKS) mantendu eta hobetzeko konpromisoa hartzen du, printzipio orokor hauek betez:

Sortu, gorde edota kudeatzen duen informazio guztiaren erabilgarritasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, trazabilitatea eta egiazkotasuna ziurtatzea, hala berezkoa nola bere bezero eta hornitzaileena, eta baita euskarri gisa baliatzen diren zerbitzu eta informatika-sistemetakoa ere.

Aplikatzen diren neurriak (segurtasun arlokoak, antolakuntzakoak, arauzkoak, kontratuzkoak, operatiboak eta teknologikoak) informazioaren kritikotasunarekiko eta haren euskarri gisa baliatzen diren zerbitzu eta informatika-sistemetan izan daitezkeen arriskuekiko proportzionalak direla bermatzea, behar bezala babestuz eta kostuaren eta hobariaren arteko oreka egokia mantenduz.

Segurtasunean edo eskaintzen diren zerbitzuen jarraikortasunean edota haien euskarri gisa baliatzen diren informatika-sistemetan eragiten duten gorabeherak eraginkortasunez kudeatu eta ebazten direla ziurtatzea, berriro errepika ez daitezela bermatuz.

Eskaintzen diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izatea bermatzea, baita zerbitzuetan disfuntzioak eragin ditzakeen gorabehera larriren bat gertatuta ere.

Informazioaren segurtasuna erakundearen kulturako parte izan dadila ziurtatzea, langile guztiek segurtasun arloko jarraibideak ulertu, onartu eta modu arduratsuan aplika ditzaten.