Kontratatzaile profila

Iruzurraren aurkako neurrien plana

Iruzurraren aurkako neurrien plana

  • Gobernu Kontseiluak, 2022ko martxoaren 29an, neurrien plan bat onartu zuen iruzurraren, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren eta estatu-laguntzen baldintzak betetzeko, bai eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren baliabideekin finantzatutako ekimenetarako ere (Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana SEEP eta Eusko Jaurlaritzak iruzurraren aurka borrokatzeko konpromisoa hartzen duen erakunde-adierazpena). Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2022ko abenduaren 22ko Aginduaren bidez, aldatu egin da iruzurraren aurkako neurrien planaren aplikazio-eremua.
    Iruzurraren aurkako neurrien plana

EJIEren konpromisoa

  • EJIEk bere osotasunean sinatzen du iruzurraren aurka borrokatzeko konpromiso hori, baldin eta, Eusko Jaurlaritzaren bitarteko propio gisa, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismo Europarraren funtsekin sail eta bezero erakundeek finantzatutako aurrekontua duten ekimenak gauzatzeko ardura ematen badigute. Konpromiso hori garatzeko, EJIEk Eusko Jaurlaritzak zehaztutako neurrien plana aplikatuko du, Europako Erkidegoko araudiarekin bat etorriz, eta, horrela, arau juridiko, etiko eta morala betetzea indartuko du, bai eta EJIEk bere jarduera guztietan dituen integritate-, objektibotasun- eta zintzotasun-printzipioak ere.

Etika- eta jokabide-kodeak

  • EJIEk berariaz hartutako neurrietako bat da inguruabar berri horietara egokitutako Etika- eta Jokabide-kode berri bat berrikustea eta jakinaraztea, bai eta Osotasun Batzorde bat sortzea ere, behar bezala hedatzen eta betetzen dela ziurtatzeko.
    Etika- eta jokabide-kodeak

Salaketen postontzia Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako

  • Postontzi elektroniko bat jarri da (buzonmrr@euskadi.eus), MRRrekin finantzatutako jarduketekin lotutako balizko salaketei erantzuteko, eta, gainera, iruzurraren, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren eta estatu-laguntzen eta ingurumenari eragin ez diezaiokeen kaltearen baldintzak betetzeko neurrien planean xedatutakoa betetzeko. Postontzi hori eragile guztiek eta herritarrek erabil dezakete (informazio gehiago dago honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/iruzurraren-aurkako-plana/web01-a2ogafon/eu/)..